Galatasaray Üniversitesi fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1999-2000 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde, 1998-1999 yılında yüksek lisans düzeyinde, 2004-2005 yılında doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Felsefe Bölümü’nde, açıldığı günden bu yana her üç programda da iki dilli (Fransızca-Türkçe) eğitim sürdürülmektedir. Bölümümüzün öncelikli amaçları felsefi bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, öğrencilere felsefe tarihi bilgisi kazandırmak, felsefe temaları üzerine sorgulama becerilerini geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda her üç düzeyde de hazırlanan ders programlarımız, bir yandan tamamen felsefe tarihine ayrılmış dersler aracılığıyla evrensel felsefi mirası öğrencilere aktarmakta, sistematik felsefe dersleriyle de öğrencileri her an dönüşmekte olan çağdaş felsefe dünyasındaki yeni problemler ve yeni yönelimlerle tanıştırmaktadır. Lisans düzeyindeki öğrenciler, zorunlu ve seçmeli felsefe derslerinin yanı sıra, danışmanlarının onayıyla bölüm dışından da ders seçebilmektedirler. Klasik felsefe metinlerine doğrudan erişim sağlamaları açısından eğitim dili olan Fransızca ve belirli bir seviyeye gelmeleri beklenen İngilizce dışında Latince, eski Yunanca ve Osmanlı Türkçesi öğrenme olanağı tanınmaktadır.

Bölümde iki dilli eğitim gereğince etkin olabilmesi için yabancı uyruklu öğretim üyeleri de tam zamanlı ya da kısa dönemli ders vermektedir. İki haftalık bir süreye yayılan bu seminerler, hem öğrencilerimizin, hem de akademik kadronun faydalanabileceği verimli bir entelektüel alışveriş ortamı sağlamakta ve ileriye yönelik ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı akademik ilişkiler sayesinde bölümümüzdeki bazı öğretim üyeleri, bir döneme kadar uzayabilen çeşitli sürelerde yurt dışında misafir öğretim üyesi olarak ders vermişlerdir. Uluslararası alanda kurulan işbirliklerinin bir diğer ayağını da, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında başlattığımız Sokrates-Erasmus öğrenci değişim programı oluşturmaktadır. Bu program çerçevesinde gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerimizin bir kısmı lisans eğitimlerinin bir ya da iki dönemini Galatasaray Üniversitesi ile anlaşması olan bir üniversitede sürdürebilmektedirler. Erasmus-Sokrates programı çerçevesinde, öncelikli olarak Fransa olmak üzere, İtalya, İsviçre ve Belçika’da bulunan çeşitli üniversitelerle anlaşmamız bulunmaktadır ve bu programın başka ülkeleri de kapsayacak şekilde giderek genişletilmesi planlanmaktadır. Benzer bir işbirliği doktora seviyesinde eşdanışmanlı doktora (doctorat en cotutelle/co-direction) programlarıyla sürdürülmektedir.

Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinin ortak çalışmasıyla çıkan Lapsus adlı akademik hakemli dergide Türkçe, Fransızca ya da İngilizce yazılmış makaleler yayınlanmaktadır. Derginin ilk sayısı 2006 yılında yayınlanmıştır. lapsusreview.com